Eenvoudig reserveren, in De Buitenplaats

Huurvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vergaderruimtes van Siza De Buitenplaats.

Definities 
Huurder: Huurder vergaderlocatie
Verhuurder: Siza De Buitenplaats

 Algemeen
 1. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de vergaderruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de vergaderruimte ligt bij de huurder van de vergaderruimte. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de vergaderruimte. 
3. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Mits anders is overeengekomen met de verhuurder.
 4. De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten.
 5. Verhuur van de vergaderruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 6. Bij verhuur van de vergaderruimte draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand. 
7. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het pand. 
8. Roken en kaarsgebruik is niet toegestaan in de vergaderruimte. 
9. De vergaderruimte dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.

Annulering 
Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:
 1. Tot 48 uur voor aanvang kan de huurafspraak kosteloos worden geannuleerd*.
 2. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 75% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 3. Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (de.buitenplaats@siza.nl) tijdens kantoortijden te geschieden.
 *) Ook het aantal personen kan tot 48 uur van te voren kosteloos aangepast worden. 

Betaling 
1. Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar huurder.
 2. In de huurprijs is het gebruik van de beamer en flipover inbegrepen. Bij vergaderarrangementen tevens ook onbeperkt verse kannen koffie en thee. 

Aansprakelijkheid 
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris/vloerbedekking, welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderruimte.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.

Slotbepaling 
Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het Nederlandse recht van toepassing.